Monday, February 7, 2011

Death Note - Death of L

Энэ мөчийг би үргэлж зүүдэлдэг байсан. Гэхдээ энэ төмөр жингэнэх дууг үргэлж хонхны дуу гэж андуурч явсан байж. Үнэндээ энэ чинь газарт унасан халбаганы чимээ байсан юм байна. Тийм ээ би зүүдэлдэг байсан...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.